Внимание!!!Моля прочетете внимателно условията,преди да използвате този електронен магазин. В случай, че не приемете тези условия, моля не го използвайте. Осъществявайки  достъп и използвайки до електронния магазин на „Нордик Предатор България“ ЕООД с ЕИК BG204898797, Вие  Клиентът/Ползвател наричан за кратко Потребител, приемате и се съгласявате с условията за ползване, както и всички други условия постановени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. „Нордик Предатор България“ ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел и запознал с настоящите условия за ползване.

      I.        Правила за използване на електронният магазин

„Нордик Предатор България“ ЕООД  (наричан „Доставчик“),като собственик на електронният магазин www.nordikpredatorbg.com  , Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали и продукти в него,  единствено за лична употреба с нетърговска цел и при условие, че спазвате и се съобразявате с  всички авторски права.

Не се разрешава използването на електронният магазин за изпращане и предаване на материали с невярно,подвеждащо,подстрекаващо,оклеветяващо или некоректно съдържание. Не се разрешава променянето по какъвто и да е начин на материалите на този интернет магазин, както и разпространяването или раздаването им с обществена и търговска цел.Забранено е копирането,предаването,съхраняването на материалите(текстове и изображения),по какъвто и да е друг начин без изричното писмено разрешение на „Нордик Предатор България“ ЕООД.

Nordikpredatorbg.com ползва „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Ползваля и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Сайта nordikpredatorbg.com не изисква никаква задължителна информация от потребителите, които го посещават. Ако ни изпратите запитване, ние ще пазим информацията която ни изпратите през контактната форма на сигурно място. Цялата информация: вашите лични данни, телефон, имейл адрес и други данни, които ни изпратите като запитване не се споделя с никого и никога няма да бъде предоставяна на трета страна.

     II.        Права и задължения на страните

Услугите и материалите,който предоставя nordikpredatorbg.com са ограничени до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции,включително търговски и целеви, освен в случаите на изрично отбелязана гаранция на съответен продукт (артикул). Задълженията на „Нордик Предатор България“ ЕООД по отношение на продуктите и услугите,които се предлагат в nordikpredatorbg.com ,зависят от съответните споразумения с дистрибутори и вносители на представените продукти.

„Нордик Предатор България“ ЕООД има право да осъществява промени в публикуваните материали,цени и услуги,без предупреждение и по всяко време , като съответните промени ще бъдат публикувани на адреса на Електронният магазин:nordikpredatorbg.com.

Възможно е някоя информация в Електронният магазин,да се отнася до продукти и услуги,които не са достъпни в момента.В случай,че вследствие на използването на nordikpredatorbg.com или материали от него от ваша страна,доведе до възникването на вреди,за които е нужен сервиз,ремонт или поправка, оборудване или информация,ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с нанесените вреди и последяващото тяхно отстраняване.

    III.        Защита на личните данни.Информация от потребителите.

Изпращането на лична информация,във връзка и с цел получаването на продукти и услуги,предлагани от nordikpredatorbg.com е под закрила на Закона за защита на личните данни.Съобразно този закон,Потребителя има право на достъп до собствените си лични данни,които е въвел както и на поправка на тези лични данни.

Всеки Потребител попълва задължителните полета отбелязани с червена звезда при регистрация. При забравена парола на Потребителят,подава сигнал чрез бутона „забравена парола“ и ще получи паролата за достъп до профилът си на електронната поща, с която е създаден той.

Потребителите нямат право да излагат или изпращат от или към този сайт каквато и да е незаконна,обидна,клеветническа,порнографска или друга информация,която е в нарушение с действащите закони и нормативна уредба на РБ.

Nordikpredatorbg.com не желае да получава,конфиденциална или защитена информация от вас чрез този сайт.В някои случаи изпратената информация се използва от нас, за да ви помогнем при заявяването на дадена поръчка,да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас или да персонализираме промоционални оферти.

    IV.        Потребителски мнения

В страницата на този сайт предоставяме възможност на потребителите си да публикуват мнения,относно предлаганите стоки и артикули. Nordikpredatorbg.com не поема отговорност относно истинността и коректността на потребителските твърдения.Запазваме си правото да изтриваме мнения, които не се отнасят към тематиката на стоките в сайта.

     V.        Препратки към уебсайтове на трети лица

С цел ваше удобство е възможно,nordikpredatorbg.com  да съдържа препратки към уебсайтове,принадлежащи и администрирани от трети лица (страни).

Nordikpredatorbg.com не упражнява контрол и не носи отговорност, за съдържанието и политиката на такива сайтове относно защита на личната информация,цени и услуги.

    VI.        Препратки към Nordikpredatorbg.com

Създаването на препратки към този уебсайт е възможно и допустимо при условие,че се съобразите и приемете условията на nordikpredatorbg.com .За повече информация моля свържете се с нас на посочените координати.

   VII.        Цени и стоки

По своя инициатива и усмотрение,по всяко време и без да дължи предварително уведомление, „Нордик Предатор България“ ЕООД си запазва правото да променя цените на всички продукти публикувани  във nordikpredatorbg.com.Потребителят е длъжен да заплати цената,която е била актуална по време на извършване на поръчката.При допуснати технически грешки,относно цени и артикули, nordikpredatorbg.com  си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка и по никакъв начин не дължи обезщетение на потребителя, освен задължението да възстанови сумите платени от него в случай,че има такива.

Уведомлението за намалени цени се осъществява с поставянето на новата (актуална) до или под старата цена, която е зачертана.В случай,че не е посочен срок на валидност на намалената цена,то тя е актуална до изчерпване на количествата,но не повече от един месец или от 6 месеца когато е при условията на чл.66,ал.2 от Закона за защита на потребителя.

  VIII.        Търговски марки

Всички символи, знаци и имена,използвани и публикувани в този nordikpredatorbg.com, са търговски марки или са защитени от закона за авторското право.

    IX.        Общи допълнения

„Нордик Предатор България“ ЕООД не декларира, че материалите или услугите в nordikpredatorbg.com са достъпни или подходящи извън територията на РБ и съответно в случаите, при които достъпът до тях от територии,където съдържанието им е незаконно, е забранен.

Nordikpredatorbg.com запазва правото си да променя тези Условия по всяко време, като след извършването на промяна актуализира дата на публикацията.

     X.        Съгласно Закона за защита на потребителите.Права и задължения

Съгласно ЗЗП ние от Nordikpredatorbg.com сме длъжни и Ви предоставяме следната информация:

1.     Основните характеристики на стоките,който сме изписали подробно в страницата за представяне на всеки наш продукт

2.     Цената на стоките е изписана  в български лева или в тяхната равностойност (чрез бутоните за смяна на валута) по курс на БНБ в евро,американски долар или английски лири с ВКЛЮЧЕНО ДДС на страницата за представяне на всеки съответен продукт.

3.     Потребителят получава заявените стоки на посочения  в регистрацията си адрес за доставка, друг посочен от него, или от най-близкия офис на куриерската фирма. При доставката потребителя получава стоките с всички прилежащи документи

4.     Срока на доставка на поръчаните стоки/услуги е до 3 работни дни от датата на плащане, в случай, че стоката/услугата не е изчерпана от наличност и/или е със други, изрично упоменати срокове за доставка.Поръчки направени до 16:00 часа се обработват същият ден.Поръчки направени след този час се обработват на следващият ден.Поръчки направени събота и неделя, се обработват в понеделник.

5.     Заплащането на Стоките е съобразени с чл.93,ал.1 от Закона за задълженията и договорите, за което Потребителят си получава съответният документ.

6.     Стойността на транспортните разходи за доставка,които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоката,може да видите в полето  Данни за доставка.

    XI.        Отказ от продукт

Всеки потребител има право да се откаже от поръчан продукт в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случаи,че те не са използвани,не е увредена тяхната цялост и първоначален търговски вид (етикети,стикери трябва да не са отстранени,опаковката да не е с нарушена цялост) съгласно чл.55 от Закона за защита на потребителите.

Рекламации относно закупени от „Нордик Предатор България“ ЕООД стоки се приемат ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира със записването им във съответния регистър според член 127 ал.2 от Закона за защита на потребителите.

„Нордик Предатор България“ ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната стойност на стоките,които е заплатил не по-късно от 30 дни считано от датата, на която той е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно Закона за защита на потребителите чл. 55. ал.6.

   XII.        Приложимо право

За всички неуредени въпроси в тези условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство,като всички спорове отнасящи се до тези Условия,които страните не са успели да решат по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

За допълнителни информация или възникнали въпроси можете да свържете с нас на посочените телефони или чрез формата за контакти.